Lars Magnus Andersson

Födelsedatum:1856
Dödsdatum:1888-03-24
Område: B
Gravnummer:BÄ B 436-437

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling