Torborg Bergström

Födelsedatum:1880-04-13
Dödsdatum:1907-03-05
Område: B
Gravnummer:BÄ B 362-363

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling