Torborg Bergström

Hemmadotter

1880-04-13 Födelsedatum
1907-03-05 Dödsdatum

BÄ B 362-363

BÄCKEFORS

STENEBY FÖRSAMLING

Sverige, Västra Götaland

STENEBY FÖRSAMLING

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

Gravsatta inom samma gravplats