Alfrida Elisabet Augustsson

Födelsedatum:1885-04-09
Dödsdatum:1953-10-22
Gravnummer:S B C 958-959

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling