Anders Gustaf Johansson

Födelsedatum:1863-05-16
Dödsdatum:1934-08-13
Gravnummer:S B C 1076-1077

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling