Anders Magnus Eriksson

Födelsedatum:1876-07-11
Dödsdatum:1954-03-11
Gravnummer:S B C 899-900

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling