Anna Hilma Karlsson

Födelsedatum:1890-01-14
Dödsdatum:1964-05-06
Gravnummer:S B C 915

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling