Anna Kristina Johannesson

Födelsedatum:1896-11-16
Dödsdatum:1975-06-03
Gravnummer:S B C 953-954

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling