Anna Kristina Valborg Andersson

1891-05-24 Födelsedatum
1985-04-16 Dödsdatum

S B C 955-956

STENEBY KYRKOGÅRD

STENEBY FÖRSAMLING

Sverige, Västra Götaland

STENEBY FÖRSAMLING

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

Gravsatta inom samma gravplats