Anna Kristina Valborg Andersson

Födelsedatum:1891-05-24
Dödsdatum:1985-04-16
Gravnummer:S B C 955-956

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling