Augusta Amalia Johansson

Födelsedatum:1849-10-07
Dödsdatum:1931-12-14
Gravnummer:S B C 929-930

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling