Elsa Valborg Bryntesson

Födelsedatum:1902-08-09
Dödsdatum:1994-01-15
Gravnummer:S B C 895-896

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling