Erik Valdemar Axelsson

Födelsedatum:1897-02-11
Dödsdatum:1976-03-11
Gravnummer:S B C 962-963

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling