Gösta Tage Eriksson

Födelsedatum:1910-02-06
Dödsdatum:1952-11-20
Gravnummer:S B C 911-912

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling