Jan Andersson Läth

Födelsedatum:1859-11-12
Dödsdatum:1935-11-01
Gravnummer:S B C 1070-1071

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling