Jan Andersson Läth

1859-11-12 Födelsedatum
1935-11-01 Dödsdatum

S B C 1070-1071

STENEBY KYRKOGÅRD

STENEBY FÖRSAMLING

Sverige, Västra Götaland

STENEBY FÖRSAMLING

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

Gravsatta inom samma gravplats