Jan Urban Andersson

1949-06-02 Födelsedatum
1949-06-09 Dödsdatum

S B C 1003

STENEBY KYRKOGÅRD

STENEBY FÖRSAMLING

Sverige, Västra Götaland

STENEBY FÖRSAMLING

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED