Jan Urban Andersson

Födelsedatum:1949-06-02
Dödsdatum:1949-06-09
Gravnummer:S B C 1003

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling