Johan Viktor Andersson

Födelsedatum:1857-08-03
Dödsdatum:1934-05-20
Gravnummer:S B C 797-798

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling