Johanna Maria Kristina Dingmark

Födelsedatum:1914-12-30
Dödsdatum:1996-07-20
Gravnummer:S B C 1049-1050

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling