John Haldor Andersson

Födelsedatum:1931-09-18
Dödsdatum:2013-09-29
Gravnummer:S B C 977-978

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling