Kari Davidsen

Födelsedatum:1879-08-03
Dödsdatum:1958-05-28
Gravnummer:S B C 844-845

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling