Karl Henning Kristoffersson

Födelsedatum:1990-09-17
Dödsdatum:1965-04-20
Gravnummer:S B C 866-867

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling