Katarina Vilhelmina Bäckström

Födelsedatum:1875-06-19
Dödsdatum:1939-10-26
Gravnummer:S B C 815-817

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling