Nils Harry Andersson

Födelsedatum:1905-03-02
Dödsdatum:1982-09-17
Gravnummer:S B C 974-976

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling