Olof Edvin Fjell

Födelsedatum:1881-03-01
Dödsdatum:1954-07-24
Gravnummer:S B C 1047-1048

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling