Ragnhild Johannesson

Födelsedatum:1897-07-10
Dödsdatum:1984-01-17
Gravnummer:S B C 1039

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling