Ruth Maria Andersson

Födelsedatum:1919-05-08
Dödsdatum:2009-08-18
Gravnummer:S B C 1019-1021

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling