Selma Jansson

Födelsedatum:1876-09-17
Dödsdatum:1961-03-03
Gravnummer:S B C 1059-1061A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling