Selma Karolina Karlsson

Födelsedatum:1887-05-01
Dödsdatum:1951-11-20
Gravnummer:S B C 1062-1063

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling