Sofia Albertina Kroon

Födelsedatum:1900-09-24
Dödsdatum:1945-10-26
Gravnummer:S B C 1000-1001

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling