Valborg Viktoria Finne

Födelsedatum:1903-06-02
Dödsdatum:1969-01-27
Gravnummer:S B C 1028-1029

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling