Emmy Marianne Augustsson

Födelsedatum:1924-11-25
Dödsdatum:2010-10-28
Område: D
Gravnummer:S D 344

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling