Ingeborg Linnea Alfredsson

Födelsedatum:1912-12-28
Dödsdatum:1991-10-05
Område: D
Gravnummer:S D 338

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling