John Helmer Andersson

Födelsedatum:1924-07-15
Dödsdatum:2005-07-25
Område: D
Gravnummer:S D 285

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling