Signe, Valborg Andersson

Födelsedatum:1923-05-03
Dödsdatum:2005-07-02
Område: D
Gravnummer:S D 627

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling