Stenkumla församling

Vibble gård Drejaregatan 1
62259 Visby

0498-262055

www.svenskakyrkan.se/stenkumla

Kyrkogårdar