Leif Arvid Andersson

Födelsedatum:1944-09-19
Dödsdatum:2021-06-22
Område: H
Gravnummer:1 H 79a-b
1 H    79a-b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Ärla kyrkogård

Hamra Ärla kyrka
63520 Eskilstuna