Britta Viola Karlsson

Födelsedatum:1927-02-09
Dödsdatum:2013-03-03
Område: R
Gravnummer:1 R 29-30
1 R    29-30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Ärla kyrkogård

Hamra Ärla kyrka
63520 Eskilstuna