Erik Roger Jonsson

Födelsedatum:1944-05-11
Dödsdatum:2016-04-23
Område: R
Gravnummer:1 R 39-40
1 R    39-40

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Ärla kyrkogård

Hamra Ärla kyrka
63520 Eskilstuna