Gunborg Märta Paulina Boberg

Födelsedatum:1909-09-19
Dödsdatum:1989-06-09
Område: R
Gravnummer:1 R 48-49
1 R    48-49

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Ärla kyrkogård

Hamra Ärla kyrka
63520 Eskilstuna