Margit Oktavia Teresia Ekberg

Födelsedatum:1910-12-29
Dödsdatum:2001-06-04
Område: R
Gravnummer:1 R 10-11
1 R    10-11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Ärla kyrkogård

Hamra Ärla kyrka
63520 Eskilstuna