Sven Erik Gustav Eriksson

Födelsedatum:1953-10-22
Dödsdatum:1991-08-01
Område: R
Gravnummer:1 R 15-16
1 R    15-16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Ärla kyrkogård

Hamra Ärla kyrka
63520 Eskilstuna