Anders Andersson

Födelsedatum:1839-11-15
Dödsdatum:1922-07-13
Område: 2
Gravnummer:2 2 89-91
2 2    89-91
2 2    89-91

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna