Anders August Andersson

Födelsedatum:1860-12-05
Dödsdatum:1946-02-20
Område: 2
Gravnummer:2 2 51-52
2 2    51-52
2 2    51-52
2 2    51-52

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna