Anna Josefina Andersson

Födelsedatum:1873-01-21
Dödsdatum:1941-06-04
Område: 2
Gravnummer:2 2 92-93
2 2    92-93
2 2    92-93

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna