Anna Sofia Eriksson

Födelsedatum:1856-11-17
Dödsdatum:1948-03-31
Område: 2
Gravnummer:2 2 74-76
2 2    74-76

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna