Axel Andersson

Lantbr.

1850-06-18 Födelsedatum
1935-11-28 Dödsdatum

2 2 130-131

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista-Ärla församling

Sverige, Södermanland

Stenkvista-Ärla församling

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna

Gravsatta inom samma gravplats