Carl Emil (Emanuel) Eriksson

Födelsedatum:1872-02-08
Dödsdatum:1934-01-20
Område: 2
Gravnummer:2 2 103-107
2 2   103-107

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna