Gunborg Elisabet Eriksson

Födelsedatum:1917-09-30
Dödsdatum:2005-10-20
Område: 2
Gravnummer:2 2 313-315
2 2   313-315

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna