Gustav Robert Andersson

Handels.förest

1897-06-15 Födelsedatum
1930-05-13 Dödsdatum

2 2 426

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista-Ärla församling

Sverige, Södermanland

Stenkvista-Ärla församling

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna