Ingeborg Alfrida Teresia Ahlin

Födelsedatum:1889-06-18
Dödsdatum:1966-03-29
Område: 2
Gravnummer:2 2 502
2 2   502

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna