Tomas Edvin Alm

Födelsedatum:1956-06-15
Dödsdatum:2017-04-21
Ort:Eskilstuna
Område: 2
Gravnummer:2 2 47-48
2 2    47-48

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna