Anders Gottfrid Andersson

Födelsedatum:1896-01-14
Dödsdatum:1981-08-10
Område: 3
Gravnummer:2 3 202-203
2 3   202-203

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna